Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní po obdržaní rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.