zmluva kúpna s COOP Jednota.doc (17,5 kB)

zmluva CVČ Škultétyho 5 2013.doc (64 kB)

zmluva mandátna MANOS COLSULTING.PDF (722,9 kB)

zmluva o dielo CZ Nitra s.r.o..PDF (1,4 MB)

zmluva Pôdohosp. plat. agentúra.PDF (3 MB)

zmluva o dielo 01-A-2016.PDF (866225) AM-studio, s.r.o. publikovaná dňa 28.1.2016

zmluva mandátna Ing. Jozef Šuľak.PDF (816115) poblikované dňa 25.4.2017

kúpna zmluva o prevode vlastnictva nehnutelnosti.pdf (1336445) poblikované dňa 18.10.2017

zmluva o bežnom účte.pdf (236707) publikované 25.1.2018

zmluva o poskytnutí nenávr. fin. príspevok.pdf (3861314) publikované 12.4.2018

zmluva Primabanka 2018-07-02.pdf (1037827) publikované 2.7.2018

Darovacia zmluva 2020-10-21-082304.pdf (1174969) publikované 22.10.2020

Kúpna zmluva OÚ s PhDr. Radomírom Masarykom PhD..pdf (637339) publikované 23.10.2020

dohoda o ukončení Manos Consulting s.r.o..pdf (530428) publikované 17.1.2022

audit zmluva.pdf (2,4 MB) 20.6.2022

NSK športový deň.pdf (2613218) 12.7.2022

Zmluva Mikuláš.pdf (2526852) 16.7.2022

Zmluva.č.12022pdf.pdf (1755302) 11.10.2022

Zmluva spoločný úrad.pdf (4092763) 21.12.2022

Mandátna Zmluvač.01.pdf (2663219)

KZ Dodatok č. l.pdf (753294)

Mandátna zmluva č. 12022.pdf (1883058)

522 Obec Hajná Nová Ves (1).pdf (256131) publikované 3.7.2023

Zmuva o terrmínovanom úvere.pdf (195687)

Dodatok č. 1k zmluve o dielo zo dňa 22.02.2023.pdf (2252053)

Zmluva č.82023.pdf (6907302) publikované 28.12.2023

Dodatok č.6 Sklada Bojná.pdf (1315931)