zmena odpočtu vodomerov Hajná N.V..docx (15126) publikované 13.11.2019

rocny odpocet vodomerov 12obvodov.pdf (72997) publikované 13.11.2019

oznamenie pozemkoveho a lesneho fondu.pdf (519855) ( oznamovacia povinnosť pre nájomcov pozemkov) publikované 16.1.2019

oznamenie_o_pocte_obyvatelov.docx (12923) publikované 13.8.2018

oznamenie_o_pocte_poslancov.docx (13851) publikované 13.8.2018

Oznámenie o ukončení užívania náhradných pozemkov.pdf (683418) publikované 20.11.2017

Návrh podľa § 12b zákona č. 504-2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.doc (50176) publikované 20.11.2017

Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní po obdržaní rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.