Oznámenie o ukončení užívania náhradných pozemkov.pdf (683418) publikované 20.11.2017

Návrh podľa § 12b zákona č. 504-2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.doc (50176) publikované 20.11.2017

Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní po obdržaní rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.