Sčíanie obyvateľov, domov a bytov 2021.pdf (2706147)

Hlavný kontrolór výberové konanie (3).docx (16430)

Mikuláš 13.12. 2022 16.15hod.docx (211971)

oznamenie_o_pocte_obyvatelov Hajná2022.docx (13471)

verejná vyhláška o začatí územného konania.pdf (1427725)

TS_20201028_ESO Sčítanie.pdf (203680)

Vyhláška č.17_2012 o identifikácii a registrácii ošípaných.pdf (1750326)

Vzhľadom k tomu, že SLOVAK TELEKOM, a.s. ukončuje poskytovanie všetkých služieb elektronickej pošty si Vás dovoľujem informovať, že nová  e-mailová adresa Obce Hajná Nová Ves je  nasledovná: obechajnanovaves@gmail.com. Elektronickú poštu posielajte prosím na túto adresu .Pôvodná e-mailová adresa: obechajnanovaves@t-com.sk bude od 1. 11. 2020 zrušená. Ďakujeme za pochopenie.

zmena odpočtu vodomerov Hajná N.V..docx (15126) publikované 13.11.2019

rocny odpocet vodomerov 12obvodov.pdf (72997) publikované 13.11.2019

oznamenie pozemkoveho a lesneho fondu.pdf (519855) ( oznamovacia povinnosť pre nájomcov pozemkov) publikované 16.1.2019

oznamenie_o_pocte_obyvatelov.docx (12923) publikované 13.8.2018

oznamenie_o_pocte_poslancov.docx (13851) publikované 13.8.2018

Oznámenie o ukončení užívania náhradných pozemkov.pdf (683418) publikované 20.11.2017

Návrh podľa § 12b zákona č. 504-2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.doc (50176) publikované 20.11.2017

Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní po obdržaní rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.